C/C++

Prva korisna stvar na faksu, prva igrica - WriteSmart

10:27